Piszemy Paczkę NPM W Es6

Jak opublikować paczkę npm z wykorzystaniem es6, es7 oraz Babel CLI

Posted by Karol Górecki on Sat, Jan 2, 2016
In Js,
Tags js npm

Tym razem napiszemy i opublikujemy prostą paczkę es6/es7. Nie będziemy skupiać się na samym kodzie, lecz na krokach jakie musimy wykonać aby nasza paczka poprawnie działała.

Transpilacja kodu do es5

Niestety javascript w wersji es6 i es7 nie jest jeszcze dobrze wspierany. Z tego powodu musimy użyć narzędzia Babel. Jego zadaniem jest przekompilowanie kodu napisanego w es6, es7 do kodu w wersji es5, który nie ma tylu ciekawych funkcji ale za to ma ogromne wspracie. Warto pamiętać o tym, że nie wszystko można “przepisać” do wersji es5. Do działania niektórych funkcji (np. Promise, Fetch) będziemy musieli użyć tzw. pollyfill - najprościej mówiąc kawałek kodu (łatka), który udostępnia funkcjonalność, którą my programiści oczekujemy by była natywnie dostępna. Po tym krótkim wprowadzeniu możemy zabierać się do pracy!

Tworzymy paczkę i dodajemy zależności

Dla przykładu będę tworzył paczkę o nazwie paczuszka. Pamiętajcie, że nazwa powinna być unikatowa.

Stwórzmy najpierw katalog, w którym będziemy rozwijać naszą paczkę.

mkdir paczuszka

W folderze paczuszka uruchomimy komendę dzięki której stworzymy naszą paczkę.

npm init

Jak już wcześniej wspomniałem będziemy potrzebować Babela. Aby dodać go do naszej paczki wydajmy polecenie:

npm install babel-cli babel-preset-es2015 -D

Po zainstalowaniu niezbędnych paczek i dodaniu ich jako dev zależności (-D lub --save-dev) w naszej paczce powinniśmy zobaczyć:

...
 "devDependencies": {
  "babel-cli": "^6.5.1",
  "babel-preset-es2015": "^6.5.0"
 }
...

Jeśli pisząc naszą paczkę chcemy również używać rzeczy z es7 to powinniśmy również doinstalować:

npm install babel-preset-stage-0 -D

Struktura

Kolejnym krokiem jest stworzenie struktury dla naszej paczki. W naszym katalogu powinniśmy mieć:

/paczuszka/
|-- src
|  `-- main.js // kod es6, es7 do skompilowania
|-- dist // zostanie stworzony podczas kompilacji
|  `-- main.js // kod es5 skompilowany przez Babel
|-- package.json // nasza paczka
|-- .gitignore
`-- .npmignore

src/main.js - tutaj będziemy pisali nasz kod wykorzystując es6 czy es7. Dla przykładu wrzućmy:

const unknown = 'some guy';

module.exports = (name = unknown) => {
  return `Hello, ${name}! Have a nice day`;
};

dist/main.js - tego pliku nie musimy tworzyć, zostanie on utworzony przez Babela podczas kompilacji

'use strict';

var unknown = 'some guy';

module.exports = function () {
  var name = arguments.length <= 0 || arguments[0] === undefined ? unknown : arguments[0];

  return 'Hello, ' + name + '! Have a nice day';
};

.gitignore - przyda nam się aby zignorować folder dist oraz node_modules gdy będziemy naszą paczkę wrzucać na repozytorium. Nie ma potrzeby trzymania skomilowanego kodu ani też modułów node’a. Zawartość:

dist
node_modules

.npmignore - przyda nam się do zignorowania kodu źródłowego src/main.js. Na NPM powinniśmy trzymać tylko to co będziemy używać czyli skompilowany do es5 kod - dist/main.js. Zawartość:

src

NPM zadania

Utworzymy w npm 2 zadania, które ułatwią nam publikowanie i budowanie paczki:

...
"scripts": {
  // polecenie "test" możemy usunąć - nie będzie potrzebne
  "build": "babel --presets es2015,stage-0 -d dist/ src/",
  "prepublish": "npm run build"
}
...

Jak łatwo się domyślić build kompiluje nam nasz plik z folderu src/ korzystając z predefiniowanych es2015 oraz stage-0 do katalogu dist/. Zadaniem prepublish jest wykonanie kompilacji przed samym publikowaniem (przedrostek pre) do NPM’a.

Budujemy i publikujemy

Jeśli jeszcze nie dodałeś swoich informacji o koncie NPM wykonaj:

npm login // lub npm adduser

Testujemy budowanie paczki

npm run build

Testujemy publikowanie paczki

npm publish

Zauważ, że usuneliśmy folder dist, który i tak później został stworzony dzięki prepublish, który przed publikowaniem wykonuje build. (W międzyczasie zmieniłem wersję paczki na 1.0.10 żebym mógł kolejny raz ją wysłać)

Jeśli wszystko poszło OK powinniśmy mieć naszą paczkę w repozytorium NPM: https://www.npmjs.com/package/paczuszka

Teraz przetestujmy czy działa:

Na szybko stworzyłem nową paczkę npm i zainstalowałem wcześniej stworzoną “paczuszkę”. Po krótkich testach w node wygląda, że wszystko działa tak jak powinno!

Teraz wasza kolej!